Konkurs "Pamiętajmy o ogrodach"

XII  KONKURS  PRZYRODNICZY  „PAMIĘTAJMY O OGRODACH - KWIATY URSYNOWA"

pod Honorowym Patronatem

Roberta Kempy

Burmistrza Dzielnicy Ursynów

w związku z 40-leciem Ursynowa

tematem przewodnim konkursu będą „Kwiaty Ursynowa”

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ursynów.

Cele konkursu

 • upowszechnianie działań przyrodniczych w środowisku  przedszkolnym i szkolnym,
 • uświetnienie jubileuszu 40-lecia Ursynowa,
 • krzewienie kultury ekologicznej w środowisku przedszkolnym i szkolnym,
 • kształtowanie u dzieci poczucia estetyki i czerpania radości z piękna otaczającego świata,
 • kształtowanie u dzieci zdolności obserwowania przyrody, porównywania, porządkowania, tworzenia i doświadczania,
 • pogłębianie stanu wiedzy w zakresie hodowli roślin i ochrony przyrody,
 • włączenie przedszkolnej, szkolnej oraz lokalnej społeczności do systematycznych działań na rzecz środowiska w dzielnicy (wychowankowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy),
 • promowanie środowiska lokalnego.

Warunki przystąpienia do konkursu i działania przyrodnicze

 • przesłanie Karty zgłoszeniowej i formularza zgód (załącznik nr 1 i nr 2) na adres e-mail Przedszkola Nr 401: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 31 marca 2017r.,
 • przygotowanie kwietnego zaułka (ogrodu jako całości lub wybranego obszaru w ogrodzie, np. rabaty, klombu, alejki lub gazonów, skrzynek, donic,
 • zagospodarowanie zaułka kwiatami w zależności od inwencji i pomysłu,
 • prowadzenie upraw, pielęgnacja i dokonywanie obserwacji,
 • dokumentowanie działań przyrodniczych dzieci czynionych w kwietnym zaułku np. zdjęcia, rysunki, opisy,
 • wykorzystanie powyższej dokumentacji do wykonania plakatu w formacie B1 o wymiarach 700 mm x 1000 mm,
 • przekazanie plakatu Komisji konkursowej w dniu wizyty w przedszkolu/szkole
  • planuje się wizytę Komisji w Państwa placówce w jednym z trzech terminów: 9 maja, 23 maja lub 6 czerwca br. (zgodnie z zaznaczonym terminem na Karcie Zgłoszenia)
  • istnieje możliwość zmiany terminu przez uczestnika Konkursu po wcześniejszym powiadomieniu organizatora

Prace Komisji konkursowej

Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni wykonane plakaty oraz dokona przeglądu i oceny zgłoszonych przez przedszkole lub szkołę kwietnych zaułków, biorąc pod uwagę:

 • pomysłowość w uświetnieniu jubileuszu Ursynowa,
 • estetykę kwietnego zaułka,
 • stan zdrowotny roślin,
 • sposób oznaczenia kwiatów,
 • stwarzanie dzieciom możliwości prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Nagrody

Przewidziane są liczne nagrody i niespodzianki.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.
 • Placówki biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator

Placówka:              Przedszkole Nr 401

Adres:                   ul. Dembowskiego 9

Telefon:                022-641-54-05, 517 650 792 

Adres e-mail:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

Koordynatorzy:                                              Dyrektor:   

Magdalena Andura                                         Zofia  Rusek

Marzena Boszko

 

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                                                     do Regulaminu XII Przedszkolnego

Konkursu Przyrodniczego

„Pamiętajmy o ogrodach”

Pieczątka przedszkola/szkoły           

 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie w celach reklamowych wyłącznie na potrzeby XII Konkursu Przyrodniczego „Pamiętajmy o ogrodach”- Kwiaty Ursynowa.

 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………                                      ….……………………….            czytelny podpis nauczyciela

Załączniki do pobrania
Download this file (ogrody-karta-2017.doc)Karta zgłoszenia4488 kB