Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze ŻUCZKI

LISTOPAD 2017

TEMAT TYGODNIA I: LAS SZUMI JESIENNIE

Zajęcia kształtujące mowę +gimnastyka

„ W lesie”- wysłuchanie i omówienie opowiadania, zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu oraz zachowanie zwierząt przygotowujących się do zimy. Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej. „W lesie”- improwizacja ruchowa opowiadania.

 

Zajęcia matematyczne+umuzykalnienie

"Co nie pasuje?”- wskazywanie w zbiorach elementów niepasujących do pozostałych oraz cech wspólnych dla wszystkich elementów zbioru.”Orzechowe rytmy”- zabawa rytmiczna przy piosence z wykorzystaniem przedmiotów jako instrumentów.

 

Zajęcia gimnastyczne+mowa

„Zabawy w jesiennym lesie” – ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik.”Jeż” zabawa logopedyczna z rymowanką

Zajęcia plastyczne+mowa

„ Wiewiórka”- wykonanie pracy plastycznej metodą wydzieranki- wyklejanki.”Spotkanie wiewiórek”- wysłuchanie opowiadania-ocena zachowania bohaterów

Spacer do parku- obserwowanie krajobrazów jesiennych, zbieranie jesiennych darów. 

 

TEMATYKA TYGODNIA II MAŁY CZŁOWIEK, CZY TEŻ DUŻY DOBRZE, GDY POMOCĄ SŁUŻY

Zajęcia kształtujące mowę+gimnastyka

„ Katar Kota Baltazara” wysłuchanie opowiadania, poszerzanie wiadomości na temat zwierząt i ich naturalnego środowiska. „Jak dbać o pupila? – rozpoznawanie i nazywanie potrzeb zwierząt.„Ryby w akwarium” zabawa bieżna , reagowanie na określone znaki i sygnały dźwiękowe

Zajęcia matematyczne+umuzykalnienie

„Zamek z figur” utrwalanie znajomości kształtów figur geometrycznych, układanie ich według instrukcji zgodnie z opisem nauczyciela np. połóż figurę z trzema bokami; czterema równymi bokami.”W deszczowych kropkach”- zabawa rytmiczna przy piosence

Zajęcia muzyczne+plastyka

„W deszczowych kropkach” – nauka piosenki metodą ze słuchu. „Baśniowa ścieżka dźwiękowa”- słuchanie utworów muzycznych i podawania tytułów baśni, z którymi kojarzą się prezentowane utwory, tworzenie ilustracji na kanwie słuchanych utworów muzycznych

Zajęcia gimnastyczne +mowa

„Zające „- ćwiczenia gimnastyczne, rozwijanie sprawności ruchowej, zestaw V wg K. Wlaźnik. „Co słychać na początku” analiza słuchowa, wysłuchiwanie głosek w nagłosie.

Zajęcia plastyczne +mowa

„Ryby w akwarium”- praca plastyczna- malowanie farbami morza, rysowanie pastelami wodorostów itp., wycinanie rybek z papieru- tworzenie kompozycji. „Jaka jest ryba?”- zabawa rozwijająca słownictwo.”Święto Niepodległości- rozmowa kierowana, wykonanie kotylionów.

 

TEMATYKA TYGODNIA III: GWARA WARSZAWSKA- ULICE WARSZAWY

Zajęcia kształtujące mowę+gimnastyka

„Po warszawsku”- przeczytanie dzieciom ułożonego przez nauczyciela opowiadania zawierającego zwroty/słowa charakterystyczne dla gwary warszawskiej- wspólne przetłumaczenie opowiadania na język współczesny- wyjaśnienie zwrotów nieznanych. Układanie własnych tekstów w oparciu o poznane słowa z gwary.”Warszawska gimnastyka”- zabawy ruchowe

Zajęcia matematyczne + umuzykalnienie

„Opylić- czyli sprzedać” zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność liczenia w zakresie 10- wykonywanie czynności dodawania i odejmowania w oparciu o opowieść matematyczną. „Warszawska Syrenka”- utrwalanie słów piosenki

Umuzykalnienie - plastyka

„Karuzela”- M. Koterbska- wysłuchanie piosenki, wskazanie na mapie Warszawy dzielnicy Bielany, taniec w parach do piosenki. Rysowanie karuzeli w oparciu o słowa piosenki.

Zajęcia gimnastyczne -mowa

„Jeden, dwa, trzy, to co ja – zrób i ty”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych

„Mówimy po warszawsku”- budowanie dialogów na bazie gwary warszawskiej.

Zajęcia plastyczne-mowa

„Ulice warszawskie”- wykonanie plakatu Warszawy w małych zespołach- wymyślanie nazw ulic.

„Słownik warszawski”- wykorzystanie strony internetowej gwara-warszawska.waw.pl – prezentacja plansz z graficznym tłumaczeniem gwary warszawskiej

 

TEMAT TYGODNIA IV :HULA, PSOCI, HAŁASUJE-JESIENNY WIATR FIGLUJE

Zajęcia kształtujące mowę-gimnastyka

„Wiatr”- słuchanie wiersza B. Szurowskiej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego. „Wiatr- czasem wróg, czasem przyjaciel- omawianie znaczenia wiatru w przyrodzie.”Chodzenie po gazetach” zabawa ruchowa- wyścigi.

Zajęcia matematyczne- umuzykalnienie

„Ile słyszysz dźwięków”- zabawa dydaktyczna, liczenie znikających obiektów oraz układanie odpowiedniej liczby liczmanów. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i liczenia w myśli.  „Wiatr dyrygent” zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

Umuzykalnienie -plastyka

„Wietrzyku-psotniku” nauka piosenki, doskonalenie pamięci oraz poczucia rytmu- ilustracja ruchowa piosenki. „Kolorowe ptaszki”- wykonanie ptaszków mobili z   wycinanek

Zajęcia gimnastyczne-mowa

„Jesienią” ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik. „Jak wywołać wiatr?”- burza mózgów, rozwijanie twórczego myślenia. Obserwowanie zachowania się lekkich przedmiotów przy użyciu urządzeń wytwarzających wiatr- suszarki

Zajęcia plastyczne-mowa

„Jesienne drzewko”- praca plastyczna- wykonana techniką orgiami z wykorzystaniem kół i kwadratów. „Dokończ”- zabawa słowna, dopowiadanie wyrazu rozpoczętego przez nauczyciela 

 

TEMATYKA TYGODNIA V: KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE, MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE

Zajęcia kształtujące mowę-gimnastyka

„Lala czyścioch-lala brudas” dostrzeganie różnic, szczegółów w wyglądzie, opowiadanie o obrazkach, porównywanie ich z treścią wiersza. „Jak po sznurku” zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami równowagi, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

Zajęcia matematyczne- umuzykalnienie

„Kotek „ – matematyczna opowieść ruchowa, doskonalenie liczenia w zakresie 10, wykonywanie czynności manipulacyjnych na liczmanach.”Stonoga”- zabawa ruchowa przy piosence. 

Umuzykalnienie -plastyka

„Piosenka czyścioszków” nauka piosenki, inscenizowanie ruchem piosenki. „W mojej bańce mieszka bajeczka”- zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię.

Zajęcia gimnastyczne-mowa

„Poranna toaleta” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych: ćwiczenia sprawności fizycznej, wykonywanie ćwiczeń zgodnie z instrukcja nauczyciela. „Wielkie pranie”- ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe, doskonalenie narządów mowy. 

Zajęcia plastyczne-mowa

„Bajkowy pomocnik” zabawa plastyczna, wykonanie krasnali z papieru, bibuły oraz innych materiałów plastycznych. „Zagadki”- rozwiązywanie zagadek tekstowych związanych z omawiana tematyką- kształcenie umiejętności uogólniania i tworzenia definicji

 

 

j. angielski w listopadzie

przeciwieństwa: big-small, short-tall, high-low

nazwy zwierząt: dog, cat, mouse i ich odgłosy

nazwy zabawek: teddy bear, doll, blocks

zwroty: Have you got? Yes, I have, No, i havn't, Where is...?

 

piosenki: One little pumpkin; Right hand, left hand; I've lost my cat; What is big, what is small?; Block by block