Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze ŻUCZKI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

TEMATYKA TYGODNIA II- Przedszkole- drugi dom

Zajęcia kształtujące mowę

Zabawa słownikowa „Co mamy w przedszkolu”- rozwijanie słownictwa, budowanie opisu przedmiotu. I. Salach „Kto posprząta?- wysłuchanie opowiadania ilustrowanego sylwetami postaci z utworu, rozmowa kierowana na temat usłyszanego utworu. Rozwiązywanie zagadek o wybranych zabawkach w sali, określanie ich położenia w przestrzeni.

Zajęcia matematyczne

„Porządkujemy zabawki” zabawa dydaktyczna- segregowanie zabawek zgodnie z rodzajem, przeliczanie zabawek danego rodzaju, określanie ile zabawek jest po wykonaniu czynności „dołożenia, odłożenia”.

Zajęcia muzyczne

Ćwiczenia słuchowe „Kto Cię woła?”. Zapoznanie z piosenką „Jestem przedszkolakiem”- rozmowa na temat piosenki, określenie jej tempa, nastroju, omówienie treści. Ilustracja ruchowa piosenki.

Zajęcia gimnastyczne

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych doskonalących ogólną sprawność ruchową z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego.

Zajęcia plastyczne

„Portret przyjaciela”- wykonanie pracy plastycznej, malowanie portretu/obrazu- przekazanie dzieciom podstawowych informacji, jak wygląda portret. Zwracanie uwagi na dbanie o porządek w czasie wykonywanej pracy plastycznej.

 

TEMATYKA TYGODNIA III- Warszawa- moje miasto

Zajęcia kształtujące mowę

Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć. „Wars i Sawa”  - opowiadanie nauczycielki na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji. . Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie.

„Mapa Polski” – wskazywanie na mapie fizycznej Polski: Warszawy, Wisły

Zajęcia matematyczne

„ Zabytki Warszawy”- gra matematyczna w małych grupach, konstruowanie gry od podstaw, określenie zasad, wykonywanie działań matematycznych w czasie gry. Doskonalenie współpracy w małych zespołach.

Umuzykalnienie

„Moja Warszawa”- zapoznanie się z piosenką, nauka słów, zabawy rytmiczno – muzyczne przy piosence tj. rytmiczne poruszanie się do melodii, tworzenie akompaniamentu do piosenki na instrumentach perkusyjnych

Zajęcia gimnastyczne

„Jeden, dwa, trzy, to co ja – zrób i ty”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Zajęcia plastyczne

„Warszawska syrenka” – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Warszawy i wykonanie pracy plastycznej metodą wydzieranki- wyklejanki.

 

TEMATYKA TYGODNIAIV- Ważne znaki- ważne zasady

Zajęcia kształtujące mowę

„Egzamin” – wysłuchanie utworu T. Plebańskiego, omówienie treści utworu i rozmowa na temat bezpieczeństwa, wybieranie ilustracji przedstawiających bezpieczne zachowania. „Jestem rowerzystą” omówienie zasad związanych z bezpieczeństwem jazdy na rowerze- stworzenie kodeksu.

„Bezpieczne przejście”- zabawa inscenizacyjna- wykorzystanie zdobytych informacji w czasie zabawy.

Zajęcia matematyczne

„Podróżować, ale czym?”- rozwiązywanie zagadek słownych, klasyfikowanie pojazdów ze względu na przeznaczenie, prędkość i sposób poruszania się. Dzieli nazwy pojazdów na sylaby.

Umuzykalnienie

„Co słychać”- zabawa muzyczna doskonaląca słuch, rozpoznawanie instrumentów tylko po dźwięku, określanie wysokości usłyszanych dźwięków.

Zajęcia gimnastyczne

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych doskonalących szybkość i refleks

Zajęcia plastyczne

„Stoi na jednej nodze”- praca plastyczna, wykonanie wybranego znaku drogowego

 

Słówka i zwroty angielskie przypominane i wprowadzane we wrześniu: 

  •  powitania i pożegnania: hello, bye-bye, good morning, goodbye
  •  wyrazy: children, pupils, teacher 
  • części ciała i czynności, które możemy nimi wykonywać: hands, feet, head, shoulders, knees, clap your hands, stamp your feet, turn around, skip 
  • colours: red, yellow, blue, green, purple, orange
  • zwroty: Who are you? How are you? ,I'm happy, sad, I'm fine, I am…, My name is... 

 

 Piosenki, które śpiewamy: 

  • Hockey, pockey 

  • Head and shoulders

  • If you're happy and you know it

  • Skip, skip

  • How do you do?