Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze ŻUCZKI

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ  2018

TEMAT TYGODNIA I: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zajęcia matematyczne+umuzykalnienie

„Cztery piłki” – zabawa przy piosence z elementami liczenia

„Bal noworoczny” – zabawa taneczna przy muzyce, podczas której każde dziecko tańczy ze swoim balonikiem

Zajęcia muzyczne+plastyka

„W karnawale” – słuchanie piosenki, omówienie treści i nastroju, wymyślanie do niej układów tanecznych

„Wesołe baloniki” – ozdabianie balonów flamastrami wg własnego pomysłu, wykonanie kapeluszy dla baloników

Zajęcia gimnastyczne+mowa

„Zdrowie na cały rok” – ćwiczenia gimnastyczne wg W. Gniewkowskiego i K. Wlaźnik

„Kalendarz – pory roku” – utrwalanie nazw i kolejności pór roku, układanie i odczytywanie rytmu z figur geometrycznych

Zajęcia plastyczne+mowa

„Cztery pory roku”- praca plastyczna – rysowanie pastelami„Jaka to pora roku?” – składanie obrazka z części, zachęcenie do wypowiedzi, układanie i rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących pór roku

 

TEMATYKA TYGODNIA II CAŁY Z CEGŁY, W TYM ZAMKU MIESZKALI RYCERZE

Zajęcia kształtujące mowę+gimnastyka

Wartownik- zabawa orientacyjno-porządkowa. Co to jest zamek?\- zabawa słownikowa, poznanie różnych znaczeń słowa zamek. Rach, ciach, ciach rozmowa na temat utworu M. Strzałkowskiej, rozwijanie uczuć patriotycznych.

Zajęcia matematyczne+umuzykalnienie

„Zamek z figur” utrwalanie znajomości kształtów figur geometrycznych, układanie ich według instrukcji zgodnie z opisem nauczyciela np. połóż figurę z trzema bokami; czteroma równymi bokami.”W deszczowych kropkach”- zabawa rytmiczna przy piosence

Zajęcia muzyczne+plastyka

„Menuet” – nauka układu tanecznego do utworu L. Boccheriniego

„Uzupełnij, zapamiętaj” –  uzupełnianie obrazka gotowymi elementami, ćwiczenia pamięci wzrokowej

Zajęcia gimnastyczne +mowa

Chcę być wysportowany” – ćwiczenia gimnastyczne

„Opowiem wam bajkę” – tworzenie własnych opowiadań z wykorzystaniem sylwet

Zajęcia plastyczne +mowa

Królewskie monety” – praca plastyczna, formowanie kółek z masy solnej, malowanie ich złotą i srebrną farbą, rozwijanie predyspozycji plastycznych

„Zamki” – oglądanie polskich zamków i wypowiadanie się na temat budowli,

 

TEMATYKA TYGODNIA III: DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Zajęcia kształtujące mowę+gimnastyka

„Moja babcia, mój dziadek…” – przedstawienie dziadków przez dzieci, podanie imion, miejsca zamieszkania, ulubionych wspólnych zabaw itp.

„Prawa czy lewa?” – zabawa ruchowa, doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania

Album babci” – interpretacja opowiadania B. Szurowskiej, kształtowanie świadomości przynależności do rodziny, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Zajęcia matematyczne + umuzykalnienie

Jawor, jawor”, „Siała baba mak” – zabawy z dawnych lat, rytmizowanie tekstów z pomocą nauczyciela

„Dziadkowie” – utrwalenie piosenki, doskonalenie wrażliwości muzycznej

„Kolekcja” – klasyfikowanie elementów ze względu na wybraną cechę

Umuzykalnienie – plastyka

„Dziadkowie” – nauka piosenki i zabawa ilustracyjna przy piosence

Portret dziadka- wykonanie portretu dziadka pastelami  w oparciu o zdjęcia dziadków przyniesione przez dzieci

Zajęcia gimnastyczne -mowa

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- doskonalenie sprawności fizycznej.

O babuni i dziaduniu- qiuz

Zajęcia plastyczne-mowa

Moja babcia- praca plastyczna- łączenie różnych technik plastycznych, zaznaczanie charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego

Moi dziadowie lubią- zabawa słowno -ruchowa - Kalamabury

 

TEMATYKA TYGODNIA IV : O zwierzątkach swych pamiętaj

Zajęcia kształtujące mowę-gimnastyka

„Marzenia Baltazara” – uważne słuchanie opowiadania z „Książki”, zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt z rodziny kotów, z ich wyglądem, zwyczajami, środowiskiem życia

„Koty i mysz” – zabawa ruchowa

Zajęcia matematyczne- umuzykalnienie

„Kotek na schodach” – zajęcia matematyczne, porównywanie długości pasków oraz różnych przedmiotów i układanie ich w serie malejące i rosnące

„O czym marzy moje zwierzątko?” – zabawa relaksacyjna z muzyką, wykorzystanie pluszowych zabawek do głaskania, przytulania, drapania itp.

Umuzykalnienie -plastyka

„Kłębuszek dla kotka” – ćwiczenie małej motoryki, rysowanie „kłębuszka” – linii spiralnej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od kropki

„Kotki” – zabawa muzyczno-ruchowa, ilustrowanie ruchem treści piosenki, czerpanie radości z udziału w zabawach muzyczno-ruchowych

„Kotek” – utrwalenie piosenki

Zajęcia gimnastyczne-mowa

„Zabawy z piłką” – zajęcia gimnastyczne wg K. Wlaźnik

„Tajemnica zaginionych prążków” – słuchanie bajki opowiadanej przez nauczyciela, przeliczanie prążków

Zajęcia plastyczne-mowa

„Gazetowy kot” – wykonanie pracy plastyczno-konstrukcyjnej, modelowanie sylwety kota z gazet, ugniatanie, skręcanie, zawijanie, łączenie elementów za pomocą taśmy samoprzylepnej, dorysowywanie szczegółów postaci.

„Gdzie jest Białasek?” – wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej, wypowiadanie się na podany temat, dopasowywanie śladów do zwierzęcia, ćwiczenie słuchu – odszukiwanie swojej pary za pomocą słyszanych wyrazów dźwiękonaśladowczych

 

TEMATYKA TYGODNIA V- W KARNAWALE SAME BALE

Zajęcia kształtujące mowę-gimnastyka

„Zabawa karnawałowa” – słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego z wykorzystaniem sylwet bohaterów. Zachęcanie do słuchanie krótkich utworów literackich, wyrabianie umiejętności dostrzegania zawartego w utworze humoru. Zabawa na skojarzenia „Za kogo przebiorę się na bal?”.  Zaczarowana szarfa- zabawa ruchowa

Zajęcia matematyczne- umuzykalnienie

Ile baloników zniknęło?- zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność liczenia w zakresie 10.

„Bal maskowy w przedszkolu” – bal przebierańców – wspólne zabawy dzieci, udział w konkursach, tańcach wspólnych zabawach – podtrzymywanie tradycji.

Umuzykalnienie -plastyka

Polka – nauka popularnego tańca warszawskiego, zapoznanie z podstawowymi krokami tanecznymi

Strój na bal przebierańców- projektowanie wymarzonego stroju

Zajęcia gimnastyczne-mowa

„Nasz bal” – zabawy i ćwiczenie ruchowe – rozbudzanie aktywności ruchowej, wyrabianie umiejętności utrzymanie równowagi. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych- zabawa słowna

Zajęcia plastyczne-mowa

„Maski, maseczki” – ozdabianie sylwety maski papierem kolorowym, rozwijanie zdolności manualnych, utrwalenie poznanych kolorów. Zachowanie czystości w miejscu pracy. Wspólnie porządkowanie. Wspólny taniec z maskami na twarzy. Opisywanie swoich masek- rozwijanie słownictwa

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif 

Język angielski w styczniu:

  • słownictwo: snowman, snowflakes; nazwy pór roku po angielsku; przymiotniki - warm, hot, cool, cold; nazwy sportów zimowych - skating, skiing, za co możemy się przebrać na bal karnawałowy: queen, king, fairy, pirate, knight, Indian
  • zwroty: Can you? Yes I can, No I can't , I'm drees up as...
  • piosenki: Seasons, Snowman, Ten little Indians