Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze ŻUCZKI

Maj / Czerwiec

 

Tydzień V - Warszawskie parki, czyli zielone płuca Warszawy

 

Kształtowanie mowy + Ćwiczenia gimnastyczne

„Na ratunek przyrodzie!” – rozmowa kierowana w oparciu o opowiadanie O. Pawlik, rozbudzanie zainteresowania i uczucia empatii wobec świata przyrody.

„Zielone płuca” – wyjaśnienie pojęcia, podawanie skojarzeń, wyszukiwanie miejsc z „zielonymi płucami” na mapie Polski i Warszawy, próba ustalenia ich liczby.

„W parku” – opowieść ruchowa.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Umuzykalnienie

„Drzewa w parku” – zabawa matematyczna z klockami Dienesa, wychwytywanie i układanie ciągów rytmicznych, wskazywanie brakującego elementu w szeregu, próba przełożenia dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na drugą (np. ze słuchu na czynność i odwrotnie, z klocków na kolorowe kropki itp.).

„Ach, jak dobrze drzewkiem być!” – zabawa słowno-rytmiczna z tekstem nauczyciela oraz z ułożonymi rymowankami przez dzieci, prezentacja krótkich schematów rytmicznych i powtarzanie ich na zasadzie echa, wykorzystanie w zabawie gestodźwięków.

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Pokochajmy drzewa” – osłuchanie się z piosenką, nauka melodii i tekstu, zwrócenie uwagi na budowę, tempo i nastrój utworu, śpiewanie i ilustracja ruchowa piosenki.

„Warszawski park” – plener malarski w parku im. Jana Pawła II.

 

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy

„O czym szumią drzewa?” – improwizacja plastyczna do nagranych odgłosów przyrody, malowanie farbami akwarelowymi.

„Co by było, gdyby z naszej planety zniknęły wszystkie drzewa?” – „burza mózgów” połączona ze stworzeniem metaplanu z wypowiedziami dzieci, uświadomienie konieczności dbania o środowisko.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Mali strażnicy przyrody” – ćwiczenia gimnastyczne przy nagranych odgłosach lasu i z wykorzystaniem lasek gimnastycznych i szarf.

„Moja zielona Warszawa...” – zabawa słowna z piłką metodą niedokończonych zdań, utrwalenie poznanych wiadomości.

„Co by było, gdyby drzewa umiały mówić?” – twórcza zabawa słowna, zapisanie wypowiedzi dzieci.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif 

Język angielski w maju:

słownictwo:

  • zjawiska pogodowe: wind, storm, thunder, rainbow
  • zwierzęta z łąki: ladybird, ant, grasshopper, worm, frog, snail
  • powtórzenie słownictwa związanego z rodziną: grandpa, granny, daddy, mummy, baby
  • utrwalanie nazw kolorów

piosenki:

  • Insects
  • Spring is everywhere
  • Family
  • Rainbow song