Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRÓBELKI

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

II tydzień września

2017/2018

 WRÓBELKI

 

 

Zajęcia kształtujące mowę

„Jak wyglądam” – rozmowa na temat części ciała człowieka oraz jego stron, ćwiczenie umiejętności opisywania swojego wyglądu

„Moje imię” – ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania: poznanie zapisu i dokonywanie analizy sylabowej własnego imienia

„Zabawki” – rozwiązywanie i układanie zagadek o zabawkach i przyborach

„Bawimy się w rymy” – słuchanie wiersza połączone z szukaniem rymujących się wyrazów, ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej

„Czarodziejskie słowo” – słuchanie opowiadania połączone z rozmową na temat jego treści

„Wyspy zaczarowanych słów” – odgrywanie scenek dramowych

„Co słyszysz?” – ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej

„Kodeks Dobrego Kolegi” – oglądanie ilustracji połączone z oceną przedstawionych sytuacji

„Kodeks zachowania” – ustalenie zasad zachowania i przyporządkowanie do symboli graficznych

„Co robi dyżurny?” – rozmowa kierowana

„Kredki” – słuchanie opowiadania i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści

„Mój kolor – moje uczucia” – swobodne wypowiedzi dzieci określające ich stany emocjonalne

 

Zajęcia matematyczne

„Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa utrwalająca nazwy części ciała, wykonanie zadania na karcie pracy

„Robimy porządki” – ćwiczenia klasyfikacyjne

„Ułóż kredki” – zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem kredek

„Kolorowe kredki” – dostrzeganie regularności i kontynuowanie rytmu, określanie długości,

 

 

Umuzykalnienie

„Bawimy się w rymy” – słuchanie wiersza połączone z szukaniem rymujących się wyrazów, ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej

 

Zajęcia plastyczne

„Wesołe słoneczka” – malowanie patykiem na piasku lub kredą na chodniku

„Moja wizytówka” – wykonanie wizytówek z własnym imieniem

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Wesołe balony” – zabawa ruchowa z podrzucaniem i łapaniem balonu

„Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa utrwalająca nazwy części ciała

„Witajcie rączki” – zabawa paluszkowa, inscenizowanie wiersza ruchem rąk

„Zapamiętaj swoją parę” – zabawa orientacyjno--

porządkowa

„Razem bawić się weselej” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw I

„Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?” – zabawa bieżna

„Po wąskiej dróżce” – zabawa ćwicząca równowagę

„Masażyki” – zabawa relaksacyjna

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw II

 

 

SEPTEMBER

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty

Welcome

Język czynny:

Hello, Bye-bye

Boy

Girl

 

Język bierny:

Clap

Jump

Run

Up/Down

See you again

 

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

What`s your name?

Język czynny:

Hello, Bye-bye

Boy / girl

My name is...

 

Język bierny:

Clap your hands

Jump

Run

Stand up/sit down

Move your feet

See you again

What’s your name?

Draw

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

How are you?

 

 

 

 

Uczymy się piosenki i tańca Happy Campers.

( z serii wydaw. Macmillan)

Język czynny:

Hello, Bye-bye

I am (Kasia).

Boy / girl

I’m fine /great//sad /angry/happy/sleepy/tired

Język bierny:

Clap your hands

Jump, Run

Up/Down

Move your feet

Spin around

Hands up high

See you again

What’s your name?

How are you?

Happy Campers

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en

http://www.anglomaniacy.pl/