Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRÓBELKI

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wróbelki

 IV Tydzień

 

ZIELONE PŁUCA WARSZAWY

 

 

 

Kształtowanie mowy

„Zielone płuca” – próba wyjaśnienia pojęcia, ustalenie miejsc z „zielonymi płucami” Warszawy

„Las Kabacki”- poznanie ciekawostek o najbliższym lesie

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

 

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia z rytmiki

Zabawy z instrumentami wg B. Strauss

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Więcej, mniej”- porównywanie liczebności zbiorów.

„Rysowane dyktando”- utrwalanie orientacji na kartce papieru

 

 

Zajęcia plastyczne

„Brzozy”- wykonanie pracy plastycznej według wzoru z wykorzystaniem gazet

„Laurka dla mamy”- wykonanie laurki według pomysłu dzieci

 

 

 

Bezpieczne zabawy w ogrodzie, systematyczne spacery po osiedlu, obserwacja otoczenia przyrodniczego.

   Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

 

ENGLISH – MAJ

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty

 

Tydzień II

Seasons of the year (pory roku)

 

Język czynny:

spring, summer, autumn , winter

It’s warm. / sunny/rainy/col/snowy/winy

It’s spring...

Utrwalenie kolorów

Język bierny:

What’s the weather like today?

What season is it?

What colour are (the leaves)?

What colour is (the grass in spring)?

Grow like a flower!

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Zna pory roku

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie,w zabawach ruchowych

 

 

Tydzień III

My spring clothes

Utrwalenie nazw ubrań

 

 

Język czynny:

trousers, jeans, skirt, shirt, jacket, socks, shoes, jumper,

T-shitr

I like/ I don`t like

 

Język bierny:

What’s the weather like today?

How many socks can you see

What colour are jeans?

What colour is this skirt?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Zna nazwy ubrań

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie,w zabawach ruchowych

Znajomość kolorów

 

 

 

Tydzień IV i V

Wild animals (dzikie zwierzęta)

 

Język czynny:

tiger, lion, elephant, monkey, toucan, snake, hippo, parrot, crocodile, leopard, zebra, rhino, panda

jungle, safari,

Utrwalenie dni tygodnia

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What is it?

What colour (is it)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Znajomość dni tygodnianazw dzikich zwierząt

 


Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.comwww.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en