Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRÓBELKI

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRÓBELKI

III tydzień stycznia

2017/2018

 

Zawsze pamiętam o babci i dziadku

 

 

Zajęcia kształtujące mowę

„Czytamy” – odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter

„Babcia też człowiek” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści, ocena postępowania bohaterów

„Co lubisz robić z babcią?” – rozmowa w formie wywiadu dziennikarskiego

„Babcia bez prezentu” – zabawa dramowa

„Bajka babci” – kącik ciekawej książki, słuchanie bajek czytanych przez zaproszoną babcię

„Dla babci i dziadka” i „Dziadkowie” – słuchanie wybranego wiersza i rozmowa na temat treści

„Jak zmieniał się świat?” – rozmowa kierowana na podstawie starych reprodukcji i fotografii

„Moje życzenia dla Babci i Dziadka” – zabawa słowna

 

Zajęcia matematyczne

„Tyle samo dla babci i dziadka” – porównywanie ciężaru

 

Umuzykalnienie

„Ojciec Wirgiliusz” – tradycyjna zabawa ze śpiewem

„Mówię wam, mówię wam” – nauka piosenki oraz zabawa ruchowa

 

Zajęcia plastyczne

„Laurka dla babci i dziadka”- wykonanie laurki według pomysłu dzieci

„Kalendarze”- wykonanie upominku dla dziadków

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw XXXV,

„Przyjęcie dla babci i dziadka” – ćwiczenia gimnastyczne; zestaw XXXVI

„Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?” – zabawa bieżna

„Dzień i noc” – zabawa orientacyjno- -porządkowa

„Zające skaczą przez zaspy” – zabawa skoczna

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

ENGLISH 

 STYCZEŃ

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty

 

Winter (zima)

Język czynny:

utrwalenie toys: teddy bear, doll, robot, car, ball, blocks

snow, snowman, snowball; winter;

Zwrot: I like.../ I don`t like

It`s cold

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What is your favourite toy?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

How many?

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Utrwalenie nazw zabawek

Poznanie słów związanych z zimą

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

 

Clothes (ubrania)

Język czynny:

coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes, hat, scarf

Język bierny:

What’s the weather like today?

 

I like....

What colour is it/(the star)?

Who’s/What’s this?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Poznanie nazwy ubrań

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

Poznajemy piosenkę Colourful clothes.

 

Język czynny:

coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes

My skirt is (blue).

My shoes are (brown).

Język bierny:

What’s the weather like today?

What colour is your (skirt)?

What colour are your (shoes)?

Stand up/ Sit down, clap, jump, turn around/ stamp your feet…

Listen, draw, colour, stick…

 

Podawanie koloru swoich ubrań

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Słuchamy historyjki obrazkowej

Mouse`s first snow

https://www.youtube.com/watch?v=garNv7JwNss

Język czynny:

snow, snowman, snowball; winter;

Sluchanie prostych historyjek obrazkowych;

Utrwalamy poznane zwroty i piosenki

Język czynny:

nazwy ubrań, colory, słownictwo związne z zimą

 

Język bierny:

How are you

What’s the weather like today?

What colour is it?

Who’s/What’s this?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

It’s (cloudy, windy, rainy).

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć  m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskimhttp://supersimplelearning.comwww.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en, http://www.anglomaniacy.pl/