WRÓBELKI - I
 

Nauczycielki:

mgr Grażyna Kudrzycka

mgr Monika Rekus

Pracownik obsługowy:

Aleksandra Gąsiewska