Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze SÓWKI

 

LISTOPAD

II tydzień

 

„Hula, psoci, hałasuje – to jesienny wiatr figluje

 

 

Kształtowanie mowy

Wysłuchanie wiersza pt. "Wiatr" B. Szurowskiej – rozmowa nt. wiatru – wypowiedzi dzieci nt. wylgądu wiatr – jak możemy go zobaczyć, usłyszeć? znaczenie w przyrodzie i dla człowieka, rozmowa
 o zagrożeniach, które niesie za sobą wiatr oraz o bezpieczeństwie.

Zabawy z kolorowymi paskami bibuły na wietrze – sprawdzanie siły wiatru w ogrodzie

 

Rozwijanie umiejętności matematycznych

KMO Klub Młodego Odkrywcy – Eksperymenty z wiatrem (powietrzem) przy użyciu sprzętów domowych – suszarka, odkurzacz, wiatrak (poruszanie na drążku tasiemki, piórka na sznurku i balonika)

 

Umuzykalnianie

Wietrzyk psotnik” – zabawa przy muzyce z kolorowymi tasiemkami, nauka prostego układu choreograficznego, uważne słuchanie muzyki, ćwiczenie pamięci słuchowej, ćwiczenie dużej i małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

"Kto silniejszy, kto sprytniejszy – My czy wiatr?” - zabawy ruchowe ze sprzętem sportowym – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz koordynacji poprzez ćwiczenie umiejętności slalomu, przejścia po równoważni oraz rzutu do celu

 

Zajęcia plastyczne

"Latawiec” – praca wykonana elementami techniki EPR. D. Dziamaskiej – rytmiczne kreślenie kół, kresek i fal, poszerzenie pola widzenia, prawidłowy chwyt pasteli, wycinanie elementów, ozdabianie wg pomysłu dziecka

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ANGIELSKI

LISTOPAD

 

        Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstawy programowej I zamierzone efekty

 

SUBCJEST:

Clothes

What`s your name?/ My name is...

 

How are you today?

 I’m good, fine, great,  wonderful, tired, hungry, not so good

numbers 1-10

 

Stand up/ Sit down, clap, jump,  walk, dance with me …

Small/big

Put on your – shoes, jacket, hat, scarf

Put to the wash machine: t-shirt, socks, panties, sweater, please….

Please give me…

Close the door, please …

Trousers, coat, hat, t-shirt, shoes, socks

Hot/cold

rainy day, sunny day

utrwalenie  poznanych kolorów, warzyw, piosenki na powitanie

i pożegnanie

 

Przygotowanie dzieci do posługiwanie się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

 

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Przeliczanie przedmiotów w ograniczonym zakresie