Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze SÓWKI

 

STYCZEŃ

III tydzień

„Babcia i Dziadek"

 

Kształtowanie mowy

„Kochana Babciu, Kochany Dziadku” – wysłuchanie wiersza, nauka życzeń metodą ze słuchu, swobodne wypowiedzi dzieci nt. dziadków – imiona, jak dzieci spędzają czas z dziadkami itp. – odwołanie się do doświadczeń dzieci

„Serce” - zorganizowania wystawy fotografii dzieci z dziadkami

Rozwijanie umiejętności matematycznych

"Przyjęcie u Dziadków” – zabawy matematyczne z kołami – symbole wnucząt – przeliczanie zbiorów, porównywanie, tworzenie rytmów – dokończenie rozpoczętego rytmu, odwzorowanie rytmu obrazkowego w dźwięk, zadania tekstowe – używanie określeń mniej / więcej / tyle samo

Umuzykalnianie

"Bum bum rurki” – zabawy muzyczne z instrumentem, gra w grupach – odwzorowywanie obrazu w dźwięku, ćwiczenie pamięci muzycznej oraz koncentracji uwagi

„Jak przygoda to tylko z Warszawie” – przygotowanie piosenki i tańca na „Przedszkolny Przegląd Piosenek o Warszawie”

Rozwijanie sprawności ruchowej

Zabawy sportowe w sali ruchowej z elementami RR. V. Sherborne – zabawy indywidualne, w parach oraz zespołach, uważne słuchanie poleceń, ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej

Zajęcia plastyczne

Prezent dla Babci i Dziadka” – wykonanie upominków dla Dziadków z okazji ich święta – ćwiczenie precyzji, planowania pracy, ćwiczenie małej motoryki i chwytu szczypcowego

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ANGIELSKI

STYCZEŃ

 

        Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstawy programowej I zamierzone efekty

 

SUBCJEST:

Winter (zima)

 

Utrwalenie wyrazów związanych z tematem - CLOTHES

Język czynny:

nauka zabawek- toys: teddy bear, doll, robot, car, ball, blocks

snow, snowman, snowball; winter;

washing machine, trousers, gloves, shirt, jacket, hat, socks, skirt itp.

Zwrot: I like.../ I don`t like

It`s cold

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What is your favourite toy?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

How many?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Utrwalenie nazw zabawek

Poznanie słów związanych z zimą

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych