Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze SÓWKI

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

WRZESIEŃ

III tydzień – Warszawa – moje miasto

Wprowadzenie do tematu koncepcji rocznej przedszkola.

 

  • 20.09 – Obchody Dnia Przedszkolaka
  • 22.09 – Pierwszy Dzień Jesieni

 

Kształtowanie mowy

  • „Wiersz Warszawianki” – wysłuchanie wiersza o Warszawie (autorstwa dziecka ze szkoły podstawowej), rozmowa nt. treści oparte o mapę, plakaty oraz album ze zdjęciami. Wzbogacenie wiedzy i słownika dziecka, ukazanie twórczości dzieci – zainspirowanie do tworzenia własnych wierszy i opowiadań

Rozwijanie umiejętności matematycznych

  • „Najważniejsze, Warszawskie zabytki” – praca w grupach, wspólne ułożenie puzzli przedstawiających najważniejsze zabytki miasta (pałac Kultury, pomnik Syrenki Warszawskiej, Łazienki Królewskie itp.), analiza / synteza obrazowa oraz ćwiczenie umiejętności współdziałania z innymi i prezentacji swojej pracy, uważne słuchanie innych, rozwijanie wiedzy i słownika

Umuzykalnianie

  • „Warszawska Syrenka” – wysłuchanie piosenki, nauka piosenki metodą ze słuchu. Zapoznanie z legendą o Warszawskiej Syrence – poznanie znaczenia słowa „legenda” – rozmowa sterowana
  • Taniec w parach przy piosence „Na prawo most, na lewo most” – improwizacja własna oraz nauka podstawowych kroków

Rozwijanie sprawności ruchowej

  • Ćwiczenia gimnastyczne w sali ruchowej z wykorzystaniem sprzętu sportowego –elementy metody RR V. Sherborne – kształtowanie orientacji w schemacie ciała  i przestrzeni, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uważne słuchanie i wykonywanie poleceń, zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa

Zajęcia plastyczne

  • Flaga Warszawy – zapoznanie z kolorystyką flagi stolicy, praca wykonana techniką – wydzieranka – ćwiczenie małej motoryki, zręczności, koncentracji oraz chwytu pęsetkowego