Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - PINGWINKI

 

STYCZEŃ

II TYDZIEŃ

ZGODA WSZYSTKIM POTRZEBNA

 

Kształtowanie mowy

O wściekłym królu i zawziętym rycerzu – słuchanie opowiadania, analiza treści i próba oceny zachowań bohaterów; scenki dramowe nawiązujące do treści opowiadania. Dobre i złe rozwiazania – rozmowa kierowana dotycząca sposobów rozwiązywania konfliktów

Coś strasznego – słuchanie wiersza M.Strzłkowskiej, rozmowa na temat treści.

Zgoda-pogoda – zabawa słowna, układanie rymowanek

Zgoda buduje – ustalenie kolejności wydarzeń historyjki obrazkowej, karta pracy

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf i woreczków –

 

Zajęcia umuzykalniające

Zabawy muzyczno ruchowe – zajecia z rytmiki

Jump, run and shout – nauka piosenki w języku angielskim

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Tyle, ile – zabawy matematyczne, tworzenie równolicznych zbiorów, doliczanie i odliczanie zgodnie z podanymi poleceniami; przeliczanie w języku angielskim

 

Zajęcia plastyczne

Dobry kolega – rysowanie postaci w parach

Prezent dla kolegi– praca plastyczna

 

TYDZIEŃ III

PAMIĘTAMY O BABCI I DZIADKU

Kształtowanie mowy

Rodzinna galeria – zorganizowanie ekspozycji zdjęć przyniesionych przez dzieci; opowiadanie o bliskich; ćwiczenia w tworzeniu

dłuższych, poprawnych wypowiedzi

Co lubisz robić z babcią/dziadkiem – rozmowa w formie wywiadu dziennikarskiego.

Dziadkowie” - słuchanie wierszy Z. Staneckiej, rozmowa na temat treści, nauka wiersza

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Nasze ulubione zabawy ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne wybrane przez dzieci

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

 

Zajęcia umuzykalniające

Kiedy babcia była małą – nauka piosenki

Zajęcia z rytmiki

Kształtowanie pojęć matematycznych

Korale dla babci – zabawa dydaktyczna ćwicząca pamięć wzrokową i uwagę, wykorzystanie figur geometrycznych

 

Zajęcia plastyczne

Prezent dla babci i dziadka

Drzewo genealogiczne– prace plastyczne połączone z wyszukiwaniem wyrazów: mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, ciocia, wujek

 

TYDZIEŃ IV

W POSZUKIWANIU MĄDROŚCI

Kształtowanie mowy

Świat dawniej i dziś – zabawa słowna

Wielkie umysły, które zmieniły świat – pogadanka przybliżająca postacie wielkich odkrywców i ich wynalazki

Pani sowa i małą wiewiórka – wysłuchanie opowiadania – rozmowa na temat treści. Pani sowa radzi – odgrywanie scenek sytuacyjnych

Gdzie szukać mądrości ?– burza mózgów

Ja wynalazca … - ćwiczenie kreatywnego myślenia metodą niedokończonych zdań

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

Ćwiczenia gimnastyczne – gry zespołowe

 

Zajęcia umuzykalniające

Muzyka uspokaja – ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce

Zajęcia z rytmiki

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Kolorowe kwadraty – ćwiczenie pamięci i uwagi – odtwarzanie z pamięci prostych kompozycji

Zajęcia plastyczne

Mój wynalazek – praca plastyczna

Dowolne prace plastyczne z plasteliny

 

TYDZIEŃ V/ I TYDZIEŃ LUTEGO

W KARNAWALE SAME BALE. WARSZAWSKIE TAŃCE

 

Kształtowanie mowy

Karnawałowe bale wczoraj i dziś – rozmowa kierowana. Kim będe na balu – zabawa dramowa

Kalendarz – prezentacja i omówienie różnych kalendarzy; utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy

Bal karnawałowy – integracja z całą społecznościa przedszkolną; wspólna zabawa

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

Zajęcia umuzykalniające

Warszawska polka – nauka podstawowego układu tanecznego

Zajęcia z rytmiki


Kształtowanie pojęć matematycznych

Kolorowe koła – zabawa matematyczna – doskonalenie orientacji przestrzennej na kartce

Zajęcia plastyczne

Maski karnawałowe – doskonalenie umiejętności manualnych

Mój kalendarz p raca plastyczna

 

 

 ENGLISH -STYCZEŃ

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty

 

Winter (zima)

Język czynny:

utrwalenie toys: teddy bear, doll, robot, car, ball, blocks

snow, snowman, snowball; winter;

Zwrot: I like.../ I don`t like

It`s cold

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What is your favourite toy?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

How many?

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Utrwalenie nazw zabawek

Poznanie słów związanych z zimą

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

 

Clothes (ubrania)

Język czynny:

coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes, hat, scarf

Język bierny:

What’s the weather like today?

 

I like....

What colour is it/(the star)?

Who’s/What’s this?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Poznanie nazwy ubrań

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

Poznajemy piosenkę Colourful clothes.

 

Język czynny:

coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes

My skirt is (blue).

My shoes are (brown).

Język bierny:

What’s the weather like today?

What colour is your (skirt)?

What colour are your (shoes)?

Stand up/ Sit down, clap, jump, turn around/ stamp your feet…

Listen, draw, colour, stick…

 

Podawanie koloru swoich ubrań

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Słuchamy historyjki obrazkowej

Mouse`s first snow

https://www.youtube.com/watch?v=garNv7JwNss

Język czynny:

snow, snowman, snowball; winter;

Sluchanie prostych historyjek obrazkowych;

Utrwalamy poznane zwroty i piosenki

Język czynny:

nazwy ubrań, colory, słownictwo związne z zimą

 

Język bierny:

How are you

What’s the weather like today?

What colour is it?

Who’s/What’s this?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

It’s (cloudy, windy, rainy).

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć  m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en, http://www.anglomaniacy.pl/