Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - PINGWINKI

 

LISTOPAD

Tydzień III

GWARA WARSZAWSKA


Kształtowanie mowy

Co to jest gwara? - wyjaśnienie pojęcia

Zapoznanie dzieci z niektórymi słowami z gwary warszawskiej

Mała książka o gwarze warszawskiej – czytanie fragmentów książki

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Nasze ulubione zabawy ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne wybrane przez dzieci

 

Zajęcia umuzykalniające

Odkrywamy nasze talenty – przygotowanie prostych układów tanecznych w małych grupach

Polka warszawska – zapoznanie dzieci z tańcem i muzyką

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zabawy matematyczne – tworzymy rytmy 4-5 elementowe– wg wskazówek i samodzielnie

Zajęcia plastyczne

Przypomnienie niektórych słów z gwary warszawskiej połączone z wykonaniem słownika obrazkowego

Dowolne prace plastyczne z wykorzystaniem plasteliny

 

Tydzień IV

ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Kształtowanie mowy

O gościach, co nie przyszli na ucztę – słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej i rozmowa na temat jego treści

Zapasy na zimowe czasy – rozmowa o przygotowaniu zwierząt do zimy połączona z wykonaniem karty pracy

Prawda czy fałsz – zabawa słowna. Utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławek

Zajęcia umuzykalniające

Jesienne rymowanki – gra na instrumentach perkusyjnych

Odgłosy lasu – rozwiązywanie zagadek słuchowych

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Od małego do dużego – zabawy matematyczne, ćwiczenia w zakresie szeregowania od najmniejszego do największego i odwrotnie

Zajęcia plastyczne

Kasztanowe kompozycje – prace konstrukcyjno – techniczne

Jeż – prace plastyczne z masy solnej

 

Tydzień V

PIĘKNO W NAS I WOKÓŁ NAS

Kształtowanie mowy

Piękne, bo moje – rozmowa kierowana skłaniająca do opowiadania o rzeczach mających wartość osobistą , a nie materialną; prezentacja rzeczy przyniesionych przez dzieci. Co jest w nas piękne? - szukanie odpowiedzi Kłębuszek dobrych uczuć – zabawa integracyjna.

 

Cuda natury – prezentacja multimedialna

Piękno nam najbliższe – spacer i obserwacja w najbliższym otoczeniu

 

30. 11 – WYCIECZKA, ZWIEDZANIE KULIS TEATRU NARODOWEG

WYJŚCIE Z PRZEDSZKOLA OK. GODZ. 8.15 – ŚNIADANIE W TYM DNIU O 7.40

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Zajęcia umuzykalniające

Zabawy integracyjne przy piosenkach w języku angielskim

Zajęcia plastyczne

Kontrasty w muzyce – zabawy plastyczne połączone z muzyką

Miasto naszych marzeń – prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów

Kształtowanie pojęć matematycznych

Na lewo, na prawo – ćwiczenia orientacji przestrzennej

 

 

 

 

LISTOPAD

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty 

Powtarzamy wiadomości z rozdziału 1.

 

 

Język czynny:

numbers 1-10

I’m fine. / I’m great.

How old are you?

I’m (six).

It’s (cloudy, windy, rainy).

What`s your name?/ My name is...

Happy campers song

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What’s the weather like today?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

Birthday cake

Candles

How many?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

Poznajemy/utrwalamy nazwy emocji

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared I’m fine. / I’m great.

My name’s (Kuba).

I’m (six).

It’s (cloudy, windy, rainy).

 

Język bierny:

How are you?

What’s your name?
How old are you?

What’s the weather like today?

Today is (Monday).

Dni tygodnia

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach ruchowych

Poznajemy piosenkę

La-dee-da.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared I’m fine. / I’m great.

I’m (six).

Yes, I am. / No, I’m not.

It’s (cloudy, windy, rainy).

 

Język bierny:

How are you?

Are you (scared)?

How old are you?

What’s the weather like today?

Today is (Monday).

Dni tygodnia

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Słuchamy historyjki 2.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared, excited, tired

I’m fine. / I’m great.

Yes, I am. / No, I’m not.

It’s (cloudy, windy, rainy).

Thank you.

Today is (Monday).

Dni tygodnia

 

Język bierny:

How are you?

Are you (scared)?

What’s the weather like today?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

What’s his/her name?

Is he/she (scared)?

How is he/she?

Happy’s favourite word

Yes, it is. / No, it isn’t.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Powtarzamy wiadomości z rozdziału 2.

 

Język czynny:

happy, sad, sick, mad, shy, scared, excited, tired

How are you?

I’m (sad).

Are you (scared)?

Yes, I am. / No, I’m not.

I’m (six).

My name’s (Zosia).

It’s (cloudy, windy, rainy).

Today is (Monday).

Dni tygodnia

 

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What’s your name?

How old are you?

Is he/she (excited)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć  m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en, http://www.anglomaniacy.pl/