Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - PINGWINKI

 

MAJ

II TYDZIEŃ

ŚWIAT DLA ODWAŻNYCH

 

Kształtowanie mowy

Nocne strachy – słuchanie wiersza; rozmowa na temat treści. Kto tak stuka – scenki sytuacyjne.

Jestem odważny/odważna ponieważ...– swobodne wypowiedzi dzieci

Kogo można nazwać bohaterem? - opracowanie listy atrybutów

Zabawy z sylabami – utrwalenie samogłosek, układanie i odczytywanie sylab

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Sport to zdrowie - ćwiczenia gimnastyczne

 

Zajęcia umuzykalniające

W krainie dźwięków – słuchanie i odgadywanie różnych dźwięków

Zabawy muzyczno ruchowe – zajecia z rytmiki

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Mniej czy więcej – zabawy matematyczne, porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie symboli: > < =

 

Zajęcia plastyczne

Historyjka obrazkowa – prace plastyczne wg pomysłu dzieci

Kto jest bohaterem - prace plastyczne wg pomysłu dzieci

 

TYDZIEŃ III

ZIELONE PŁUCA WARSZAWY

Kształtowanie mowy

Zielone płuca – burza mózgów; Ułożenie listy miejsc z zielonymi płucami Warszawy

Spacer po parku – rozmowa na temat sposobów dbania o te miejsca, wykorzystania go do wspólnego odpoczynku

Moja zielona Warszawa – zabawy słowne metodą niedokończonych zdań

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

 

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia z rytmiki

Cztery żywioły - nauka piosenki

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Tyle, ile – zabawy matematyczne, tworzenie równolicznych zbiorów, doliczanie i odliczanie zgodnie z podanymi poleceniami; przeliczanie w języku angielskim

Zajęcia plastyczne

Malujemy muzykę – prace plastyczne z wykorzystaniem muzyki klasycznej

Zielona Warszawa – prace plastyczne w małych grupach wg pomysłu dzieci

 

IV TYDZIEŃ

W DOMU NAJLEPIEJ

Kształtowanie mowy

Pięć minut – słuchanie opowiadania

Moja mama i mój tata – opracowanie listy atrybutów

Co lubimy robić z rodzicami? - zagadki pantomimiczne

Gdzie pracują moi najbliźsi – swobodne wypowiedzi dzieci

Zabawy z językiem angielskim

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe

 

Zajęcia umuzykalniające

Dziwne dźwięki - koncert

Nauka piosenki Jesteś mamo skarbem mym

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

Zabawy matematyczne - zabawy utrwalające umiejętność stosowania liczebników porządkowych i numerowania

 

Zajęcia plastyczne

Portret moich rodziców – prace plastyczne

Laurka dla mamy

 

 

Tydzień V/ICZERWCA

ŚWIĘTUJEMY RAZEM DZIEŃ DZIECKA

 

Kształtowanie mowy

Prawa dziecka – rozmowa kierowana.

Jestem szczęśliwy/szczęśliwa gdy... - zabawy słowne

Zgadnij o kim mówię – układanie i rozwiązywanie zagadek słownych.

Świętujemy razem Dzień Dziecka – zabawy integracyjne

 

Rozwijanie sprawności ruchowej

Ćwiczenia gimnastyczne z trenerem

Nasze ulubione zabawy ruchowe – ćwiczenia gimnastyczne wybrane przez dzieci

 

Zajęcia matematyczne

Co jest mniejsze/większe – ćwiczenia w porównywaniu wielkości przedmiotów; przygotowujemy karty pracy dla kolegi– zabawy w parach

 

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia z rytmiki

Kolorowe dzieci – nauka piosenki

 

Zajęcia plastyczne

Kiedy jestem szczęśliwy/szczęśliwa– prace plastyczne wg pomysłu dzieci

Dzieci świata – dowolne prace plastyczne

 

 

ENGLISH – MAJ

Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstay programowej I zamierzone efekty

 

Tydzień II

Seasons of the year (pory roku)

 

Język czynny:

spring, summer, autumn , winter

It’s warm. / sunny/rainy/col/snowy/winy

It’s spring...

Utrwalenie kolorów

Język bierny:

What’s the weather like today?

What season is it?

What colour are (the leaves)?

What colour is (the grass in spring)?

Grow like a flower!

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Zna pory roku

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

 

 

Tydzień III

My spring clothes

Utrwalenie nazw ubrań

 

 

Język czynny:

trousers, jeans, skirt, shirt, jacket, socks, shoes, jumper,

T-shitr

I like/ I don`t like

 

Język bierny:

What’s the weather like today?

How many socks can you see

What colour are jeans?

What colour is this skirt?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Zna nazwy ubrań

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w zabawach ruchowych

Znajomość kolorów

 

 

 

Tydzień IV i V

Wild animals (dzikie zwierzęta)

 

Język czynny:

tiger, lion, elephant, monkey, toucan, snake, hippo, parrot, crocodile, leopard, zebra, rhino, panda

jungle, safari,

Utrwalenie dni tygodnia

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What is it?

What colour (is it)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Are you ready?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach)

Podawanie swojego imienia

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Znajomość dni tygodnia, nazw dzikich zwierząt

 


Zapraszam do odwiedzenia poniższych stron, gdzie można znaleźć

 m.in  piosenki, które śpiewamy i wiele innych ciekawych propozycji do zabaw z językiem angielskim

http://supersimplelearning.com, www.dreamenglish.com,  http://www.macmillan.pl/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en