Nauczycielki:
mgr Magdalena Karczewska

Pracownik obsługowy:
Urszula Szewczyk