Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MOTYLKI

 

Tydzień 2 –  5.01.2018    „Nowy Rok”

Kształtowanie mowy

„Nowy rok” – wysłuchanie wiersza M. Bogdanowicz i praca na podstawie tekstu

„Jaka to pora roku?” – zagadki słowne

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Pory roku” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Umuzykalnienie

„Noworoczne tańce” – zabawa muzyczna przy piosence, rozmowa na temat treści i charakteru piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Układamy kalendarze” – omówienie pór roku według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Zajęcia plastyczna

„Oryginalny balonik” – praca plastyczna, ozdabianie sylwety balonika różnymi technikami

 

Tydzień  15 – 19.01.2018  „Nasze marzenia”

Kształtowanie mowy

„Gdybym był chmurką” – słuchanie opowiadania o wysiłkach Kubusia Puchatka w zdobywaniu miodu.

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Podróż do Nibylandii” – ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ogólnorozwojowe z obręczami

Umuzykalnienie

„Sen o Warszawie” – nauka piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Marzenia Kubusia Puchatka” – zabawa matematyczna z liczeniem

Zajęcia plastyczne

„Warszawskie kolorowe dni” – ilustracja do piosenki „Sen o Warszawie”

 

 

Tydzień  22 – 26.01.2018  „Mycie to jest samo zdrowie!”

Kształtowanie mowy

„Ząbek” – wysłuchanie wiersza  E. Wesolińskiej; rozmowa na temat problemu bohatera utworu, pracy lekarza stomatologa, odniesienie się do doświadczeń dzieci, czynności profilaktyczne

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Pranie w przedszkolu” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem kocyków

Umuzykalnienie

„Szczotka, pasta…” – nauka piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Przedszkolne laboratorium” – zabawy badawcze z pianą, wyciąganie wniosków na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, wykonanie ćwiczenia na karcie pracy

Zajęcia plastyczne

„Zdrowe ząbki” – praca plastyczna wykonana techniką kolażu

 

Tydzień 8 – 12.01.2018 „Kocham babcię, kocham dziadka”

Kształtowanie mowy

„Moja rodzina” – tworzenie schematów rodzinnych – drzew genealogicznych, zwrócenie uwagi na pokoleniowość, stopnie pokrewieństwa

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Zabawy z szarfą” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Umuzykalnienie

„Dobrze mi u dziadków” – wspólne śpiewanie piosenki, omówienie treści i budowy piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

 „Spacer z babcią i z dziadkiem” – zabawa dydaktyczna, poruszanie się po sali według wskazówek nauczyciel

Zajęcia plastyczne

„Prezent dla babci i dziadka” – praca plastyczna

 

 

Tydzień  29.01 – 2.02.2018  „Królewny i rycerze”

Kształtowanie mowy

„Jak to dawniej na balach bywało” – prezentacja multimedialna przedstawiająca postacie z dawnych epok, balów, maskarad, zwrócenie szczególnej uwag dzieci na fryzury i stroje

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Turniej rycerski” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, rywalizacja zespołowa i indywidualna w konkurencjach sportowych na wzór średniowiecznych turniejów

Umuzykalnienie

„Baju, baj, książeczko” – omówienie treści i nastroju piosenki, zabawy ruchowe przy piosence

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Wyprawa po skarb” – zabawa dydaktyczna, poruszanie się po sali według wskazówek na mapie, właściwe odczytywanie symboli graficznych

Zajęcia plastyczne

„Królewski zamek” – wspólna praca plastyczna

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ANGIELSKI

 styczeń 

        Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstawy programowej I zamierzone efekty

 

SUBCJEST:

Winter (zima)

 

Utrwalenie wyrazów związanych z tematem - CLOTHES

Język czynny:

nauka zabawek- toys: teddy bear, doll, robot, car, ball, blocks

snow, snowman, snowball; winter;

washing machine, trousers, gloves, shirt, jacket, hat, socks, skirt itp.

Zwrot: I like.../ I don`t like

It`s cold

Język bierny:

Stand up, please / Sit down, please

How are you?

What is your favourite toy?

Clap, jump…

Listen, draw, colour, play, count…

How many?

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Utrwalenie nazw zabawek

Poznanie słów związanych z zimą

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Umiejętności pozajęzykowe

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie,w zabawach ruchowych