Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MOTYLKI

Tydzień 30.10 –  3.11.2017 „Hula, psoci, hałasuje – to jesienny wiatr figluje”

Kształtowanie mowy

„Jak wygląda wiatr?” – wysłuchanie wiersza Danuty Wawiłow, rozmowa na temat utworu, próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule; nazywanie pojazdów i przedmiotów wprawianych w ruch przez wiatr

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Szarfy” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z szarfami

Umuzykalnienie

„Wiatr jesienny” – nauka piosenki, zabawa inscenizacyjna

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Gdzie się ukrył wiatr?” – zabawa ruchowa doskonaląca orientację przestrzenną, według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Zajęcia plastyczne 

„Wietrzne obrazki” – praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych i słomek

 

Tydzień 6 – 10.11.2017   „Jestem Polakiem i warszawiakiem”

Kształtowanie mowy

„Gwara warszawska” – wyjaśnienie pojęcia, zapoznanie się z niektórymi zwrotami z książki Marii „Mroux” Bulikowskiej „Mała książka o gwarze warszawskiej”

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Rycerz miotły, sałaciarz i parzygnaty” – zabawa ruchowa utrwalająca zwroty w gwarze warszawskiej

Umuzykalnienie

„Przybyli ułani pod okienko” – wyjaśnienie, kim byli ułani, nauka piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Moja głowa, moje nogi, moje ręce” – zabawa dydaktyczna według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej wspomagająca dzieci w kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała 

Zajęcia plastyczne

„Moja Polska” – wysłuchanie wiersza W. Widłaka, wytłumaczenie w sposób dostępny dzieciom, dlaczego świętujemy dzień odzyskania niepodległości

„Godło Polski” – praca plastyczna

 

Tydzień 13 – 17.11.2017  „Kraina emocji”

Kształtowanie mowy

„Garść radości, szczypta złości” – słuchanie opowiadań J. Tomaszewskiej i W. Kołyszko, rozpoznawanie i nazywanie emocji, wspominanie sytuacji, w jakich te emocje towarzyszyły dzieciom

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Ze sobą” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych według W. Sherbone

Umuzykalnienie

„Smutna czy wesoła?” – zabawa muzyczna

„Pokaż minkę” – zabawa muzyczna

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Rysowanie postaci człowieka” – zorganizowanie doświadczeń pomagających w kształtowaniu schematu własnego ciała według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Zajęcia plastyczne

„Buzia na talerzu” – ozdabianie tekturowych talerzyków jednorazowych, lepienie na nich plastelinowych twarzy, toczenie wałeczków z plasteliny i formowanie różnych min

 

Tydzień 20 – 24.11.2017 „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga!”

Kształtowanie mowy

„Zmienia się pogoda – zmieniamy ubranie” – oglądanie ilustracji i rozmowa na temat dostosowywania stroju do pogody

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Uczymy się pływać” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, naśladowanie ruchem pływania różnymi stylami

Umuzykalnienie

„Muzyka deszczu” – wsłuchanie się w odgłosy deszczu, bębnienie o parapety, szyby

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Zabawy badawcze z wodą” – badanie właściwości wody, rozpuszczanie w niej różnych substancji, obserwowanie, co pływa, co tonie

Zajęcia plastyczne

„Deszczowy dzień” – praca plastyczna wykonana techniką „mokre na mokrym”

 

Tydzień 27.11 – 1.12.2017  „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”

Kształtowanie mowy

„Miś Małgorzatki” – wysłuchanie bajki terapeutycznej czytanej przez nauczyciela, rozmowa o strachu przed ciemnością i sposobach radzenia sobie z nim

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Strasznie śmieszne” – zabawa pantomimiczna

Umuzykalnienie

„Duchy łakomczuchy” – nauka piosenki, rozwijanie ekspresji ruchowej przy muzyce

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Która ręka jest lewa” – zabawa dydaktyczna na podstawie scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Zajęcia plastyczne 

„To jest mój strach” – praca plastyczna wykonana z materiałów do recyklingu

 

ANGIELSKI

LISTOPAD

 

        Temat zajęć

Słownictwo i struktury językowe

Umiejętności wg podstawy programowej I zamierzone efekty

 

SUBCJEST:

Clothes

What`s your name?/ My name is...

 

How are you today?

 I’m good, fine, great,  wonderful, tired, hungry, not so good

numbers 1-10

 

Stand up/ Sit down, clap, jump,  walk, dance with me …

Small/big

Put on your – shoes, jacket, hat, scarf

Put to the wash machine: t-shirt, socks, panties, sweater, please….

Please give me…

Close the door, please …

Trousers, coat, hat, t-shirt, shoes, socks

Hot/cold

rainy day, sunny day

utrwalenie  poznanych kolorów, warzyw, piosenki na powitanie

i pożegnanie

 

Przygotowanie dzieci do posługiwanie się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Nazywanie swoich emocji

 

Umiejętności pozajęzykowe

Współdziałanie w zabawach

Podawanie swojego imienia

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Przeliczanie przedmiotów w ograniczonym zakresie