Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MOTYLKI

Tydzień 4 –  8.09.2017  „Witamy przedszkole”

Kształtowanie mowy

„Kodeks przedszkolaka” – wspólne przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu

Rozwijanie sprawności ruchowej

Zestaw zabaw ruchowych: „Drabina”, „Żółwiki”, „Piłeczki”, „Świeczka” 

Umuzykalnienie

„Jestem sobie przedszkolaczek” – nauka piosenki

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Kąciki zabawek” – klasyfikowanie zabawek ze względu za zastosowanie

Zajęcia plastyczne

„Mój znaczek” – rozpoznawanie swojego znaczka, ćwiczenie małej motoryki poprzez staranne kolorowanie

 

Tydzień 11 – 15. 09.2017 „W Grzecznościowie”

Kształtowanie mowy

„Piękne zwyczaje” – wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, omówienie treści

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Witające się rączki” – zabawa paluszkowa

Umuzykalnienie

„Magiczne słowa” – zabawa muzyczna 

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Poczęstunek” – zabawa matematyczna z liczeniem

Zajęcia plastyczne

„Order życzliwości” – praca plastyczna, wykonana dowolną techniką

 

Tydzień 18 – 22.09.2017 „Polska – moja ojczyzna”

Kształtowanie mowy

„Warszawa – stolica Polski” – rozmowa kierowana o Warszawie

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Krajobrazy Polski” – zabawa dydaktyczna z elementami ćwiczeń ruchowych

Umuzykalnienie

„Jaki instrument gra?” – zabawa muzyczno-ruchowa

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Dzielnice Warszawy” – układanie puzzli

Zajęcia plastyczne

„Mapa Polski” – wyklejanka z kulek krepiny

 

Tydzień 25 – 29.09.2017  „W jesiennym sadzie”

Kształtowanie mowy

„Jesienią, jesienią” – omówienie treści wiersza M. Konopnickiej, wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów

Rozwijanie sprawności ruchowej

„Owoce do koszyczka” – zestaw zabaw ruchowych z elementami rzutu, czworakowania, podskoku

Umuzykalnienie

„Wpadła gruszka” – rytmizowanie tekstu, ćwiczenie wrażliwości słuchowej

Kształtowanie pojęć matematycznych

„Kto powie…” – słuchanie wiersza M. Czerkawskiej, doskonalenie umiejętności przeliczania

Zajęcia plastyczne

„Półmisek z owocami” – wyklejanka z kolorowego papieru