Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE

STYCZEŃ

 

Tydzień III – Kocham babcię, kocham dziadka – bycie z nimi to jest gratka!

 

Kształtowanie mowy + Ćwiczenia gimnastyczne

„Album babci” – wysłuchanie i interpretacja opowiadania B. Szurowskiej, rozmowa kierowana na temat więzi rodzinnych, określanie stopni pokrewieństwa, wyjaśnianie pojęć (wujek, ciotka, cioteczne rodzeństwo itp.), dostrzeganie wkładu poszczególnych członków rodziny w jej życie, kształtowanie świadomości przynależności do rodziny; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, zwracanie uwagi na poprawne budowanie zdań i uważne słuchanie wypowiedzi innych, analiza i synteza wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odwoływanie się do własnej wiedzy i doświadczeń.

„Moja babcia..., Mój dziadek…” – zabawa słownikowa, przedstawienie dziadków przez dzieci (podanie imion, miejsca zamieszkania, ulubionych wspólnych zabaw, potraw, kolorów itp.); wzbogacenie słownictwa, zwracanie uwagi na jak największą liczbę szczegółów w opisie, uważne słuchanie wypowiedzi innych i cierpliwe czekanie na swoją kolej.

„Spacer do dziadków” – ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik, doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych + Umuzykalnienie

„Kolekcja” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania według podanej zasady, porównywania liczebności zbiorów, szacowania i przeliczania poszczególnych grup przedmiotów, kształtowanie umiejętności tworzenia części wspólnej zbiorów.

„Dziadkowie” – osłuchanie się z piosenką, nauka melodii i tekstu, zwrócenie uwagi na budowę, tempo i nastrój utworu, zabawa ilustracyjna przy piosence; doskonalenie umiejętności wokalnych, pamięci, koncentracji, poczucia rytmu i koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej.

 

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

„Koseder” – nauka tańca kaszubskiego poprzedzona słuchaniem muzyki ludowej z regionu kaszubskiego i poznaniem cech charakterystycznych regionu; doskonalenie umiejętności tanecznych, koncentracji, poczucia rytmu i koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni.

„Moja babcia” – praca plastyczna, wykonanie portretu babci z użyciem różnych materiałów plastycznych oraz z elementami eksperymentowania, ze zwróceniem uwagi na poszczególne części twarzy i rzeczywistość kolorów; doskonalenie sprawności i umiejętności manualnych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji uwagi, dbanie o dokładność i estetykę pracy.

 

Ćwiczenia gimnastyczne + Kształtowanie mowy

„Wizyta u dziadków” – ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik.

„Dzień Dziadka” – prezentacja wiersza W. Chotomskiej ilustrowanego pacynką, interpretacja wysłuchanego utworu, zwrócenie uwagi na rolę dziadka w życiu dzieci i innych domowników; kształtowanie umiejętności wchodzenia w rolę i formułowania poprawnych wypowiedzi, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, odwoływanie się do własnej wiedzy i doświadczeń.

 

Zajęcia plastyczne + Kształtowanie mowy

„Mój dziadek” – praca plastyczna, wykonanie portretu babci z użyciem różnych materiałów plastycznych oraz z elementami eksperymentowania, ze zwróceniem uwagi na poszczególne części twarzy i rzeczywistość kolorów; doskonalenie sprawności i umiejętności manualnych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i koncentracji uwagi, dbanie o dokładność i estetykę pracy.

„Co ty wiesz o swoich dziadkach?” – zabawa słowna w formie quizu, kształtowanie umiejętności wychwytywania prawdy i fałszu, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, koncentracji uwagi, refleksu i szybkości.

 

Na warszawską nutę: taniec i śpiew – zapoznanie dzieci z folklorem Warszawy, wysłuchanie wybranych piosenek warszawskich kapel, pokaz warszawskiego tańca „Polka”.

21.01. – Dzień Babci.

22.01. – Dzień Dziadka.

 

 

 

Język angielski w styczniu:

  • słownictwo: snowman, snowflakes; nazwy pór roku po angielsku; przymiotniki - warm, hot, cool, cold; nazwy sportów zimowych - skating, skiing, za co możemy się przebrać na bal karnawałowy: queen, king, fairy, pirate, knight, Indian
  • zwroty: Can you? Yes I can, No I can't , I'm drees up as...
  • piosenki: Seasons, Snowman, Ten little Indians