Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE

Wrzesień

III Tydzień -Warszawa - stolica Polski

(wprowadzenie do tematu)

Kształtowanie mowy

 „Wars i Sawa” legenda wg W. Chotomskiej- zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem powstania nazwy Warszawy, herbem i jej wybranymi zabytkami. Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i zwracanie uwagi na poprawne formułowanie wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa, analiza i synteza wyrazów, odwoływanie się do własnej wiedzy.

„Mapa Polski” – wskazywanie na mapie fizycznej Polski: Warszawy, Wisły.

Kształtowanie pojęć matematycznych

Podróż po  Warszawie”- konstruowanie gry matematycznej, ustalenie, spisanie i przestrzeganie zasad -aktywnie uczestniczy w konstruowaniu gry planszowej. Kształtowanie odporności emocjonalnej ; doskonalenie umiejętności liczenia

 Umuzykalnienie

„Nasza warszawska syrenka”- nauka słów i melodii piosenki . Inscenizacja ruchowa piosenki . odtwarzanie elementów tanecznych: poruszanie się w kole wiązanym. Wyodrębnianie charakterystycznych elementów piosenki: zwrotka, refren, słowa, melodia.

 Rozwijanie sprawności ruchowej

„Wesoła zabawa” – ćwiczenia gimnastyczne, doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń ogólnorozwojowych, wyrabianie orientacji i spostrzegawczości, rozwijanie motoryki (zwinność, zręczność, szybkość, skoczność): zestaw VII wg K. Wlaźnik

Zajęcia plastycznej

„Warszawska syrenka” – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Warszawy i wykonanie pracy plastycznej - wydzieranka. Doskonalenie umiejętności wykonywania  precyzyjnych ruchów (mała motoryka) kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

  

 

Słówka i zwroty angielskie przypominane i wprowadzane we wrześniu: 

  •  powitania i pożegnania: hello, bye-bye, good morning, goodbye
  •  wyrazy: children, pupils, teacher 
  • części ciała i czynności, które możemy nimi wykonywać: hands, feet, head, shoulders, knees, clap your hands, stamp your feet, turn around, skip 
  • colours: red, yellow, blue, green, purple, orange
  • zwroty: Who are you? How are you? ,I'm happy, sad, I'm fine, I am…, My name is... 

 

 Piosenki, które śpiewamy: 

  • Hockey, pockey 

  • Head and shoulders

  • If you're happy and you know it

  • Skip, skip

  • How do you do?