Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE

Maj  (28-30.V.)

Temat: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Kszałtowanie mowy+Rozwijanie sprawności ruchowej

„Co w trawie piszczy?” – wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa kierowana na temat jego treści

„Łąka i las” – przyporządkowanie zwierząt do środowiska życia (karta pracy)

„Wyprawa na łąkę” – działania badawcze, obserwacja łąki z wykorzystaniem szkieł powiększających, zbieranie ziół i traw do zielnika

„Nasz zielnik” – przygotowanie roślin do zasuszenia

„Zabawy z piłką” – ćwiczenia gimnastyczne doskonalące ogólną sprawność  ruchową

Zajęcia matematyczne + Umuzykalnienie

Porównywanie liczebności. Porządkowanie układu zbiorów według liczebności wzrastającej

„Odgłosy wiosny” – rozpoznawanie odgłosów odtwarzanych z płyty

Mieszkańcy łąki” – zabawa ruchowa przy piosence

Umuzykalnienie + zajęcia plastyczne

„Pszczoły i kwiaty” – zabawa ruchowa przy muzyce, połączona z ćwiczeniami oddechowymi i ortofonicznymi

„Łąka” – praca plastyczna, wspólne tworzenie panoramy łąki, rysowanie pastelami na długim kawałku tapety

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif  

  

Język angielski w kwietniu:

  • nazwy zwierząt z wiejskiej zagrody: duck, cow, pig, sheep i odgłosy, które wydają
  • słownictwo związane z wiosną: flower, tree, bee, ladybird, butterfly
  • utrwalanie kolorów, części ciała, składników pogody

 

piosenki:

  • Old McDonald
  • It is spring
  • Easter sounds
  • Doctor, doctor
  • Have you seen a duck...