Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE

LISTOPAD

Tydzień III- Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Kształtowanie mowy +Rozwijanie sprawności ruchowej

 • „Niezwykłe przedstawienie” – obserwacja nieba za oknem i wysłuchanie opowiadania interpretacja opowiadania, ćwiczenia percepcji wzrokowej i wyobraźni, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • „Mali obserwatorzy” – zabawy badawcze, kształtowanie umiejętności przewidywania następstw, wzbogacanie słownika pojęciowego
 • „Jesienne ćwiczenia” – doskonalenie sprawności motorycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i manualnej; stosowanie zasady  fair-play, doskonalenie współpracy w grupie

Zajęcia matematyczne + Umuzykalnienie

 • „Deszczowe krople” – zabawa ruchowa z liczeniem, liczenie kropli i porównywanie ich wielkości, doliczanie i odliczanie, zgodnie z poleceniem
 •  „Pan Listopad” – nauka piosenki, doskonalenie umiejętności zapamiętywania
 • „Instrumenty Pana Listopada” – wykonanie zadania na karcie pracy, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych, przeliczanie elementów

Umuzykalnienie + Zajęcia plastyczne

 • Pan Listopad” – układ taneczny do piosenki, kształtowanie umiejętności wychwytywania regularności rytmicznej
 • „Ukryte krople” – wykonanie zadania na karcie pracy, doskonalenie sprawności manualnej

Rozwijanie sprawności ruchowej+ kształtowanie mowy

 • „Wesołe kropelki” – ćwiczenia gimnastyczne, kształtowanie utrzymywania prawidłowej postawy
 • „Deszczowy Królewicz” – interpretacja utworu M. Strzałkowskiej, konstruowanie zakończenia opowiadania z uwzględnieniem chronologii wydarzeń, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania
 • „Poznajemy tajemnice Deszczowego Królestwa” – zabawy badawcze z wodą

Zajęcia plastyczne +mowa

 • „Deszczowe królestwo” – praca plastyczna, doskonalenie umiejętności projektowania powierzchni, zapoznanie z właściwościami materiałów plastycznych

 „Mówimy po warszawsku”- zapoznanie dzieci z gwarą warszawską, zwrócenie uwagi na charakterystyczne zwroty. Wyjaśnienie dzieciom pojęcia "gwara". Wykorzystanie utworów Kapeli Czerniakowskiej”

„Mówimy po warszawsku”- układanie krótkich dialogów z wykorzystaniem gwary warszawskiej