Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - JEŻYKI

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla gr. VIII „Jeżyki”

wrzesień 2017r.

Tydzień I i II „WITAMY W PRZEDSZKOLU”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Nasza sala” – zwiedzanie sali przedszkolnej, poznanie kącików zabaw i zainteresowań. Wprowadzenie dzieci w świat zabaw i zajęć w przedszkolu, różnorodnych czynności jakie dzieci będą wykonywać w czasie pobytu w placówce. Przydzielenie znaczków rozpoznawczych, nazywanie ich przez dzieci.

- słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego pt. „Przyjaciele” – zachęcenie do przedstawienia się, poznanie imion kolegów i koleżanek. Wykorzystanie maskotki misia.

- praca z obrazkiem „W przedszkolu” – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, wdrażanie do wypowiadania się „po kolei”. Oczekiwanie na swoją kolej.

- słuchanie wiersza pt. „Przedszkolaczek” – wdrażanie do uważnego słuchania utworu, odpowiadanie na pytania nauczyciela dotyczące wiersza.

zajęcia matematyczne

- „Klocki kolorowe małe i duże” – określanie wielkości: mały - duży. Wskazywanie dużych i małych zabawek

- „Dobieramy do pary” – łączenie obrazków w pary według instruktarzu nauczyciela.

- zajęcia plastyczne

- praca plastyczna „Miś” – składanie z części postaci misia, przyklejanie na kartkę papieru. Dorysowanie misiowi oczu, nosa, buzi.

- praca plastyczna „Moje rączki” – stemplowanie rączkami maczanymi w kolorowej farbie. Próby nazywania kolorów.

zajęcia umuzykalniające

- zapoznanie z salą do zabaw rytmicznych oraz z panią prowadzącą. Nauka piosenki „Kolorowe klocki”- zapoznanie ze słowami i melodią. Wystukiwanie rytmu klockami.

- zabawy rytmiczne przy muzyce: marsz, bieg i wspinanie na palcach, klaskanie. Utrwalenie piosenki „Kolorowe klocki”. Osłuchanie się z piosenką „Jeżyk - przedszkolaczek” – omówienie treści wysłuchanej piosenki.

zajęcia ruchowe

- zabawy w kole „Balonik”, „Kółko graniaste”

- zabawa ruchowa „Krasnoludki i wielkoludy”

- zabawa orientacyjno – porządkowa „Dzieci w domkach – dzieci na spacerze”

- zabawa z elementem biegu „Samochody”

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym – zapoznanie ze sprzętem ogrodowym oraz zabawkami.

 

Tydzień III „MÓJ DOM”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Wiersz o domu” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat treści, wskazanie na dom jako miejsce dla rodziny. Zachęcenie dzieci, by opowiedziały o_swoich domach i_o_tym, co najbardziej w_nich lubią.

- oglądanie zdjęć Warszawy - miasta, w którym znajduje się nasz dom. Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji i oglądanych domów. Zabawy konstrukcyjne „Mój dom” – wznoszenie budowli z klocków.

zajęcia matematyczne

- „Nasze zwierzęta” – rozpoznawanie i nazywanie zgromadzonych zwierząt oraz ich domów. Ćwiczenie klasyfikacyjne zwierzątek wg. jednej cechy.

zajęcia plastyczne

- praca plastyczna „Kwiaty w wazonie” – naklejanie wazonu i kolorowych kwiatów na kartkę, dorysowanie łodyg. Usprawnianie motoryki małej.

zajęcia muzyczne

- „Bębenek” – prezentacja instrumentu. Zapoznanie dzieci z brzmieniem bębenka, granie na bębenku dłonią i pałeczką. Zabawa „Zagraj i podaj dalej”

zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa „Znajdź swój domek”

- zabawa ruchowa „Pieski i kotki”

- zabawa ruchowa z podskokami „Kto wyżej”

 

Tydzień IV „BEZPIECZNIE NA DRODZE”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Moja droga do przedszkola” - – rozmowa kierowana o tym, jak dzieci docierają do przedszkola: pieszo, samochodem, jak szybko, co widzą po drodze, czy przechodzą przez jezdnię,

- „Spacer na najbliższe skrzyżowanie” – rozmowa połączona z obserwacją, zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego , bezpieczne poruszanie się po drogach

- „Gwarna ulica” – zabawa słuchowa, odgadywanie dźwięków charakterystycznych dla ruchu drogowego: klakson, hamowanie, warkot silnika

zajęcia matematyczne

- „Ciężarowe, osobowe” – zapoznanie ze słowami określającymi rodzaj samochodów na przykładzie zabawek i obrazków przedstawiających rzeczywiste pojazdy

zajęcia plastyczne

- „Sygnalizator świetlny” – malowanie farbami, kolorowanie kredkami. Nazywanie kolorów: czerwony i zielony

zajęcia muzyczne

- nauka piosenki „Samochody” – poznanie słów i melodii piosenki

zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa „Zbiórka”

- zabawa ruchowa „Parkujemy samochody”

- zabawa orientacyjno – porządkowa „Kolorowe światła”