Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - JEŻYKI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA GR. VIII – styczeń 2018

Tydzień I -   „NOWY ROK”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

-  „Ważna uroczystość” – wysłuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego; rozmowa kierowana, wspomnienia sylwestrowej nocy, spontaniczne opowiadania dzieci.

- „Rok kalendarzowy” – prezentacja różnego rodzaju kalendarzy: ściennych, biurowych, zdzieranych, zwrócenie uwagi na podział na miesiące, tygodnie i dni.

- „Rok” – wysłuchanie wiersza K. Pileckiej o porach roku i odnalezienie w tekście odniesień do czterech pór roku, wyodrębnienie ich i nadanie im symboli śniegu, deszczu, liścia, kwiatu

- „Rozkład dnia przedszkolaka” – ustalenie kolejności pór dnia i związanych z nimi czynności, układanie obrazków w kolejności ich pojawiania się w ciągu dnia (mycie, śniadanie, droga do przedszkola)

zajęcia matematyczne

- Balony i piszczałki” – ćwiczenie matematyczne, łączenie w zbiory takich samych elementów, przeliczanie liczby elementów w zbiorze.

zajęcia plastyczne

- „Noworoczne fajerwerki” – stemplowanie tekturką maczaną w farbie, posypywanie brokatem.

zajęcia muzyczne

- Do przodu krok” – słuchanie piosenki, nauka słów i melodii piosenki, ilustrowanie ruchem treści piosenki

- zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa w kole: „Balonik”

 - zabawa ruchowa : „Dzieci śpią, dzieci się bawią”

 - zabawa ruchowa z podskokami: „Pajacyk”

 - zabawa ruchowa: „Noc – dzień”

Wykonanie kart pracy z bloku „Entliczek” związanych z tematem

Tydzień II  „ KTO MIESZKA W ZAMKU?”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Kto mieszka w zamku?” – analiza ilustracji i wiersza z „Książki”. „Pary” – zabawa językowa, dopowiadanie pasujących słów – król i królowa, królewnakrólewicz, książę i księżniczka;

- „Rycerz” – wiersz J. Sztaudyngera, dostrzeżenie trafności porównania koguta do rycerza

- Zamki nie tylko z piasku” – oglądanie książek i albumów z zamkami, pałacami i podobnymi budowlami (także w ruinie); rozmowa na temat różnic w wyglądzie współczesnych budynków i tych bardzo starych

- „Zamki” – zagadki nauczyciela (zamek – budowla, zamek z piasku, zamek w drzwiach, zamek – suwak odzieżowy) – uświadomienie dzieciom wieloznaczności słowa „zamek”

zajęcia matematyczne

- „Która wieża wyższa?” – wznoszenie z klocków budowli (zamków) dla swoich postaci, zabawy konstrukcyjne, próby ustawienia jak najwyższej wieży z klocków

- „Liczymy dukaty” – zabawa dydaktyczna z liczeniem (w zakresie dostępnym dzieciom)

zajęcia plastyczne

- „Królewna i rycerz” – praca konstrukcyjna, swobodne zabawy z wykorzystaniem budowli i postaci wykonanych na zajęciach

zajęcia muzyczne

- „Nie chcę Cię znać” – zabawa taneczna przy piosence. Nauka słów i melodii piosenki.

- zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa: „Wąska dróżka”

 - zabawa ruchowa : „Wyścig rycerzy”

 - zabawa ruchowa: „Koronowane głowy”

 - zabawa ruchowa: „Kogucik”

Wykonanie kart pracy z bloku „Entliczek” związanych z tematem

 

Tydzień III:  „KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA ”

zajęcia z zakresu kształtowania mowy i myślenia

- „Babcia i dziadek” – rozmowa o stopniach pokrewieństwa, wyjaśnienie dzieciom pojęcia babcia – mama mamy/taty, dziadek – tata taty/mamy z wykorzystaniem zdjęć z rodzinnych albumów

- Dziadek” – wysłuchanie wiersza i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki jest mój dziadek? Czy pasuje do opisu zawartego w wierszu?

- nauka wiersza dla babci i dziadka pt. „ Dla babci i dziadka”

- „Jak można ciekawie spędzić czas z dziadkami” – rozmowa na podstawie ilustracji z „Książki”. Wypowiedzi dzieci na temat sposobu spędzania czasu z dziadkami

- „Po nitce do kłębka” – ćwiczenie spostrzegawczości, odszukiwanie ukrytych na karcie pracy motków wełny

zajęcia matematyczne

 -  „Bukiety kwiatów pełne” – zabawa dydaktyczna, porównywanie liczebności zbiorów (bukietów): dużo, mało, tyle samo, mniej więcej, doskonalenie znajomości liczebników głównych: 1, 2, 3.

zajęcia plastyczne

 – praca plastyczno-techniczna, wykonanie prezentów dla babci i dziadka z okazji ich święta

-  „Najpiękniejszy prezent” – ćwiczenie grafomotoryczne, rysowanie ramki i prezentu dla dziadków

zajęcia muzyczne

- nauka piosenki „Babcia i dziadek”, zabawa ilustracyjna

- zajęcia ruchowe

- zabawa ruchowa: „Małe kotki”

 - zabawa ruchowa : „Pająk i muchy”

- zabawa ruchowa: „Kot i myszy”

 - zabawa ruchowa z toczeniem: „Kotek czy motek”

Wykonanie kart pracy z bloku „Entliczek” związanych z tematem

 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga anglii gif

 

JĘZYK ANGIELSKI

  1. Rozpoczynanie zajęć piosenką: „Hello, how are you today?”, „Hello, hello” lub “Good morning”
  2. Poznanie słów z kategorii zabawki: teddy bear, car, doll, ball.
  3. Utrwalanie zwrotów „How are you today”, „What colour is it?”
  4. Poznanie nowych zwrotów: "I like, I don't like".
  5. Nauka piosenki: "My teddy bear"
  6. Utrwalenie słownictwa: owoce, kolory, liczenie, .
  7. Żegnanie się piosenką „See you later”.