Porady logopedy

Drodzy Rodzice!

 

Przesiewowe badania logopedyczne zostały zakończone.

 

Informacja dla rodziców z wynikiem badania i rodzajem zajęć, jakimi dziecko zostało objęte, znajduje się u nauczycieli w grupach  (dla tych z Państwa którzy jeszcze jej nie odebrali).

 

Rozpoczęłam z dziećmi zajęcia logopedyczne w kilku postaciach:

Terapia logopedyczna – są to zajęcia regularne z logopedą; dzieci przynoszą do 14 października zeszyt (32 kartkowy lub grubszy) i zostawiają go w szatni na półce. Dzieci, które w zeszłym roku uczęszczały na zajęcia logopedyczne mogą przynieść zeszyt z zeszłego roku. Proszę regularnie przeglądać zeszyt i powtarzać w domu zalecone ćwiczenia.

Obserwacja logopedyczna - polega na obserwacji dziecka w grupie przez logopedę, współpracy rodzica z logopedą i realizowaniu zaleceń w domu. Dzieci te przynoszą do przedszkola zeszyt 16 kartkowy. Zostaną do niego wklejone informacje i zalecenia do pracy.  Po osiągnięciu przez dziecko pewnych umiejętności dalsza terapia nie będzie potrzebna lub będzie kontynuowana podczas zajęć regularnych z dzieckiem.

Ćwiczenia do domu - otrzymają niektóre z dzieci, których rozwój mowy przebiega obecnie zgodnie z normą wiekową, ale pewne funkcje wymagają usprawnienia, aby w kolejnych latach terapia logopedyczna nie była potrzebna.

 

W najbliższych dniach rozdam rodzicom najmłodszych dzieci (Biedronki, Jeżyki), które będą uczęszczały na terapię logopedyczną wywiad logopedyczny.

 

WAŻNE!

W październiku proszę o pozostawianie zeszytu do zajęć na półce. Dokładny dzień zajęć logopedycznych Państwa dziecka zostanie wpisany do przyniesionego zeszytu – od tego momentu proszę o przynoszenie zeszytu w ten konkretny dzień, a w pozostałe o utrwalanie zaleconych ćwiczeń w domu.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zapraszam na dyżury logopedyczne oraz do kontaktu telefonicznego

 

Informację o dyżurach znajdziecie Państwo:

  • na stronie internetowej (w zakładce: Dla rodziców-Porady logopedy)
  • na tablicy ogłoszeń Logopedy (tablica przy gaśnicy w holu – przed wejściem do szatni )  - tutaj też będzie wywieszana tydzień przed dyżurem lista do zapisów na wybraną przez Państwa godzinę.

 

 

 

Zapraszam serdecznie na najbliższe dyżury.

Lista do zapisów znajduje się w holu na tablicy Logopedy

 

Wtorek   10 października  godz. 13.00-16.00

Piątek     13 października  godz. 14.00-17.00

 

 

 

Małgorzata Krysiak

Logopeda