Zebrania informacyjne

Serdecznie zapraszamy

na zebrania informacyjne

7 września o godzinie 17:30

Spotkania odbędą się w salach poszczególnych grup.