Informacja o opłatach za „Świadczenia po 13-tej” podczas dyżuru wakacyjnego

 

Każdy rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu
po godz. 13-tej w wysokości 1 zł za godzinę pobytu.

 

Opłatę w formie gotówki należy dokonać u kierownika gospodarczego w niżej wymienionych terminach:

  • 21 lipca (w godz. 13⁰⁰ - 17³⁰) - za pobyt dzieci w pierwszym tygodniu dyżuru
    i które nie będą uczęszczały w drugim tygodniu dyżuru;

 

  • 27 lipca (w godz. 7⁰⁰-9⁰⁰) i 28 lipca (w godz. 13⁰⁰ - 17³⁰) – za pobyt dzieci podczas całego dyżuru.

 

 

.